Pracovná pozícia: Inštalatér Nemecko

Hľadáme pracovníkov – ideálne dvojice na pozície: inštalatér
- Práca na živnosť- dlhodobé projekty
Miesto výkonu: Nemecko – Bavorsko, bližšia špecifikácia pri nástupe
Nástup: v priebehu týždňa počas celého roka
Hodinová mzda: 21 eur/hod
Ubytovanie: zabezpečené, nehradené
Fakturácia: dvojtýždňová
Splatnosť 14 dní
Jazykové znalosti: nutná znalosť aspoň pracovnej nemčiny 

Pracovná pozícia: elektrikár Nemecko

Hľadáme pracovníkov – ideálne dvojice na pozície: elektrikár
- Práca na živnosť- dlhodobé projekty
Miesto výkonu: Nemecko – Bavorsko, bližšia špecifikácia pri nástupe
Nástup: v priebehu týždňa počas celého roka
Hodinová mzda: 20 eur/hod
Ubytovanie: zabezpečené, nehradené
Fakturácia: dvojtýždňová
Splatnosť 14 dní
Jazykové znalosti: nutná znalosť aspoň pracovnej nemčiny
Potrebné dokumenty: vyhláška

Pracovná pozícia: tesár Nemecko

Hľadáme pracovníkov – ideálne dvojice na pozície: tesár
- Práca na živnosť- dlhodobé projekty
Miesto výkonu: Nemecko – Bavorsko, bližšia špecifikácia pri nástupe
Nástup: v priebehu týždňa počas celého roka
Hodinová mzda: 20 eur/hod
Ubytovanie: zabezpečené, nehradené
Fakturácia: dvojtýždňová
Splatnosť 14 dní
Jazykové znalosti: nutná znalosť aspoň pracovnej nemčiny